1. Warsztaty twórczości
  2. Grupy Liderów z charakterem technicznym
  3. Grupy Liderów z charakterem dramowo-artystycznym
  4. Grupa treningowa Odysei Umysłu
  5. Grupy konkursowe Odysei Umysłu