Odyseja Umysłu

Odyseja Umysłu krok po kroku, czyli o co w tym wszystkim chodzi?

Odyseja Umysłu powstała w latach 70. w Stanach Zjednoczonych jako ogólnoświatowy konkurs o randze olimpiady, który wymaga od młodych ludzi kreatywnego myślenia, umiejętności współpracy w grupie, aktywnego poszukiwania wiedzy oraz twórczego rozwiązywania problemów, czyli wychodzenia poza utarte schematy.

Siedmioosobowa drużyna przygotowuje się do wybranego przez siebie zadania długoterminowego w ciągu kilku miesięcy, a rozwiązanie problemu przedstawia na konkursie w formie maksymalnie ośmiominutowej inscenizacji. Dzieci i młodzież samodzielnie piszą scenariusze, przygotowują kostiumy, scenografię, komponują muzykę, projektują i wykonują nowatorskie urządzenia techniczne.

Zespół trenuje również tzw. zadania spontaniczne, będące szczególnym sprawdzianem zdolności intelektualnych oraz umiejętności współpracy w grupie. Każdego roku zwycięskie zespoły uzyskują prawo reprezentowania swojego kraju na Światowych Finałach w USA, podczas których patronem zadań technicznych jest Agencja Kosmiczna NASA.
Oferta dla dzieci i młodzieży w wieku 11-18 lat po rocznym udziale w zajęciach kreatywnego myślenia.

Problemy długoterminowe

Głównym zadaniem grupy jest rozwiązanie jednego z pięciu tzw. problemów długoterminowych, o których więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie Odysei Umysłu: O Problemach Długoterminowych

Drugą częścią konkursu jest zmierzenie się z zadaniem spontanicznym, tzw. spontanem, które sprawdza twórczość oraz umiejętność współpracy i działania pod presją czasu – drużyna nie zna treści zadania przed wejściem do sali i w ciągu kilku minut musi stawić mu czoła. Tak jak w problemach długoterminowych wyszczególniamy typy spontanów: manualny, słowno-manualny i słowny. Treść zadania jest tajna, nawet trenerzy drużyn jej nie znają!

Więcej informacji: O Problemach Spontanicznych

Drużyna oceniana jest również za styl. Ma to za zadanie uwypuklić wszystkie mocne strony rozwiązania problemu, które nie zostały ujęte w jego schemacie punktacji. Styl daje możliwość docenienia talentów członków drużyny i ciekawych rozwiązań, z których są oni szczególnie dumni.

Grupy wiekowe (divisions)

Każda grupa startuje w wybranym problemie i odpowiedniej grupie wiekowej. W Odysei Umysłu są cztery grupy:

I grupa wiekowa – szkoła podstawowa do klasy 5
II grupa wiekowa – klasy 6-8 szkoły podstawowej
III grupa wiekowa – liceum
IV grupa wiekowa – studenci

W skład jednej drużyny mogą wchodzić osoby z różnych grup wiekowych, wtedy jednak o właściwej kategorii decyduje wiek najstarszego jej członka!

Konkurs

Uczestnicy prezentują efekty swojej pracy najpierw na eliminacjach regionalnych, które wyłaniają drużyny na finały ogólnopolskie (odbywające się w Gdyni). Wicemistrzowie mogą uczestniczyć w Eurofestivalu – konkursie odbywającym się co roku w innym europejskim mieście, natomiast mistrzowie Polski mają prawo reprezentowania Polski na Finałach Światowych Odysei Umysłu w Stanach Zjednoczonych!

Oprócz nagród wynikających z punktacji przyznawane są również nagrody specjalne:

Nagroda Omera – przyznawana za sportowe zachowanie, pomoc innej drużynie pomimo konfliktu interesów, grę fair play oraz za działanie, w którym można dostrzec prawdziwego „Ducha Odysei Umysłu”.

Nagroda Ranatra Fusca – najrzadsza i najbardziej prestiżowa nagroda za wybitną kreatywność, podjęcie ryzyka twórczego oraz za tzw. efekt wow! Laureaci tej nagrody mają prawo przejścia do następnego etapu konkursu niezależnie od zdobytej liczby punktów.

Chcesz wiedzieć, jak wygląda konkurs oczami uczestnika? Zobacz relację uczestnika z Finałów Światowych w USA!

Zachęcamy również do odwiedzenia polskiej oraz amerykańskiej strony Odysei.

Nasze osiągnięcia

Możemy pochwalić się wieloma sukcesami rangi międzynarodowej, ogólnopolskiej, miejskiej i grupowej. W naszym ośrodku trenowały drużyny mistrzów świata, zdobywcy nagród za wybitną kreatywność Ranatra Fusca, mistrzowie Polski, zdobywcy nagród fair play Omera.

Zdobyte trofea promują nasze działania, są często zwieńczeniem całorocznej pracy drużyny, przynoszą ogrom satysfakcji i dumy, ale nie są najważniejsze. Wszelkiego rodzaju umiejętności, które zdobywa młodzież, odkryte talenty i pasje, odnalezienie swojego miejsca na świecie, przełamanie barier, otwarcie się na drugiego człowieka – uważamy za największy sukces.

Drużyna z problemu „Chwila dla Myszomobila” u premiera Donalda Tuska, 2011 r.