Odyseja Umysłu

Odyseja Umysłu powstała w latach 70. w Stanach Zjednoczonych jako ogólnoświatowy konkurs o randze olimpiady, który wymaga od młodych ludzi kreatywnego myślenia, umiejętności współpracy w grupie, aktywnego poszukiwania wiedzy oraz twórczego rozwiązywania problemów, czyli wychodzenia poza utarte schematy.

Siedmioosobowa drużyna przygotowuje się do wybranego przez siebie zadania długoterminowego w ciągu kilku miesięcy, a rozwiązanie problemu przedstawia na konkursie w formie maksymalnie ośmiominutowej inscenizacji. Dzieci i młodzież samodzielnie piszą scenariusze, przygotowują kostiumy, scenografię, komponują muzykę, projektują i wykonują nowatorskie urządzenia techniczne.

Zespół trenuje również tzw. zadania spontaniczne, będące szczególnym sprawdzianem zdolności intelektualnych oraz umiejętności współpracy w grupie. Każdego roku zwycięskie zespoły uzyskują prawo reprezentowania swojego kraju na Światowych Finałach w USA, podczas których patronem zadań technicznych jest Agencja Kosmiczna NASA.

Oferta dla dzieci i młodzieży w wieku 11-18 lat po rocznym udziale w zajęciach kreatywnego myślenia.

Korzyści udziału w warsztatach kreatywnego myślenia oraz programie Odysei Umysłu

  1. Odkrywanie swoich mocnych stron i talentów
  2. Elastyczność myślenia i umiejętność wychodzenia poza schematy
  3. Możliwość praktycznego wykorzystywania wiedzy zdobytej w szkole
  4. Umiejętność łączenia wiedzy interdyscyplinarnej
  5. Umiejętność współpracy w grupie
  6. Wzrost motywacji i koncentracji uwagi
  7. Rozwój wyobraźni i zdolności twórczych
  8. Kreatywne rozwiązywanie problemów
  9. Odreagowanie napięć i radzenie sobie ze stresem
  10. Pozytywne myślenie i wiara we własne możliwości

Więcej o programie