Blok 5

WYDARZENIE 1. INKLUZYWNOŚĆ I WARSZTAT GIER TEATRALNYCH –  Iwona Stankiewicz
Iwona poprowadzi warsztat dla rodziców i nauczycieli dzieci wyjątkowych pokazujących jak gry teatralne budują zaufanie i więź w grupie uczącej się i jak użycie roli, maski, kostiumu czy rekwizytu oddaje uczniom pole do inicjatywności i organizowania sobie przestrzeni do uczenia się przez zespołową twórczość.

WYDARZENIE 2. „SOJUSZNIK, CZY WRÓG – CZYLI O STRATEGIACH RADZENIA SOBIE ZE STRESEM” – spotkanie interaktywne – Hanna Wilczyńska Toczko
Czym jest stres i jak wpływa na nasze funkcjonowanie? Czy wszystkich stresuje to samo?
Co pomaga, a co przeszkadza w poznawczym podejściu do stresujących sytuacji?
Kiedy Eustres może zamienić się w Dystres i jak temu przeciwdziałać? Jak neutralizować narastanie stresu i świadomie rozładowywać jego negatywne skutki (embodiment, metoda uwalniania negatywnych emocji, techniki oddechowe, wizualizacje)