dr inż. Wiktor Sieklicki

Wykładowca w Politechnice Gdańskiej oraz trener wielu drużyn Odysei Umysłu. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów z przedmiotów takich jak: Automatyka, Robotyka, Biomechanika, Inżynieria Rehabilitacji Ruchowej. Jest autorem i współautorem szeregu publikacji z zakresu opracowywania nowych technologii i urządzeń dla chirurgii laparoskopowej oraz rehabilitacji ruchowej. Oprócz siedzenia przed komputerem znajduje czas na szalone podróże autostopem, budowanie różnych mechatronicznych urządzeń i doskonalenie się we wszystkich sportach, które wydadzą mu się interesujące.

W trakcie Kreogeneracji będzie gościem Szymona Grocholskiego i opowie o swoim udziale w książce „Zakręt w twórczą stronę” oraz o własnych doświadczeniach i spostrzeżeniach dotyczących bycia po obu stronach biurka. Odniesie się w tych kwestiach m.in. do zagadnienia współpracy w grupie i poszukiwania własnej roli w zespole.