dr Adam Jagiełło-Rusiłowski

dr Adam Jagiełło-Rusiłowski jest przedsiębiorcą społecznym, (Ashoka Fellow), wykładowcą dydaktyki innowacyjności, autorem wyzwań i mentorem innocampów, hackathonów, sesji doceniających i design thinking. Jest badaczem dramy, teatru i treningu kreatywności jako form wspierania prężności psychicznej (rezyliencji).

Adam poprowadzi laboratorium uczenia się (Kreogeneracyjne uczenie się) eksplorujące warsztat edukatorów wspierających inicjatywność i twórczość wyjątkowych uczniów i studentów. Laboratorium przyjrzy się technikom empatycznej komunikacji i fazom pracy nad wyzwaniami dopasowanymi do strefy inspiracji. Uczestnicy przetestują na sobie wybrane elementy komunikacji i tworzenia wyzwań.