Zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników zajęć oraz oczekiwaniami rodziców,  osoby, które uczestniczyły w warsztatach twórczości Ośrodka DAMB co najmniej rok lub dwa, będą miały możliwość udziału w  nowych, zaawansowanych formach zajęć.

1.Warsztaty twórczości

Pełna niespodzianek przygoda intelektualna i podróż w krainę wyobraźni. Burza mózgów wydobywająca najbardziej twórcze pomysły, grupowe konstruowanie zaskakujących wynalazków, pełne dowcipu i ekspresji ćwiczenia teatralne, tworzenie niekonwencjonalnych dzieł artystycznych, ciekawe gry zespołowe i poznanie swoich mocnych stron. To tylko niektóre z zadań jakie przygotowaliśmy aby w pełni obudzić w Tobie „bakcyla twórczości”.


2.a Grupa Liderów z charakterem  technicznym

Program tej grupy jest zaawansowaną formą  zajęć warsztatowych, w których większy nacisk położony jest na  warstwę techniczną. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, które pasjonują się konstruowaniem, wykorzystywaniem w praktyce praw fizyki i tworzeniem wynalazków.
Wymagany co najmniej roczny udział w warsztatach twórczości w ośrodku.
Sugerowany wiek od 10 do 15 r.ż.

2.b Grupa Liderów z charakterem  dramowo – artystycznym

To zaawansowana forma warsztatów twórczości dla osób, które świetnie czują się w improwizacjach, technikach dramowych, formach literackich, plastycznych czy muzycznych, oraz dla osób, które chcą rozwijać umiejętności interpersonalne.
Wymagany co najmniej roczny udział w warsztatach twórczości w ośrodku.
Sugerowany wiek od 10 do 15 r.ż.

3. Grupa treningowa Odysei Umysłu

Stworzona dla młodzieży, która chce rozwiązywać oryginalny problem Odysei Umysłu, lecz nie jest jeszcze nastawiona na udział w konkursie i rywalizację z innymi grupami.
Pierwszy semestr będzie służył treningowi różnego typu zadań spontanicznych ( werbalnych, technicznych oraz werbalno – manualnych), a także zdolności autoprezentacji i improwizacji. W drugim semestrze zajęć grupa wybierze jeden z 2 autentycznych problemów Odysei Umysłu (techniczny lub humanistyczny) i będzie pracowała nad jego oryginalnym rozwiązaniem przez 4 miesiące. 8 minutowe przedstawienia grup treningowych będą prezentowane zgodnie z wymaganiami Odysei Umysłu  na DambFeście pod koniec roku szkolnego.
Wymagany co najmniej dwuletni udział w warsztatach twórczości w ośrodku lub w Grupie Liderów. W wyjątkowych sytuacjach można przystąpić do grupy po roku warsztatów .
Sugerowany wiek od 11 do 17 r.ż.

4. Grupy konkursowe Odysei Umysłu

Odyseja Umysłu powstała w latach 70-tych w USA jako ogólnoświatowy program o randze olimpiady, który wymaga od młodych ludzi kreatywnego myślenia, umiejętności współpracy w grupie aktywnego poszukiwania wiedzy oraz twórczego rozwiązywania problemów, czyli wychodzenia poza utarte schematy.

7 osobowa drużyna przygotowuje się do wybranego przez siebie zadania długoterminowego (humanistycznego lub technicznego) w ciągu kilku miesięcy, a rozwiązanie problemu przedstawia na konkursie w formie inscenizacji. Dzieci i młodzież samodzielnie piszą scenariusze, przygotowują kostiumy, scenografię komponują muzykę czy też projektują i wykonują nowatorskie urządzenia techniczne.

Zespół trenuje również tzw. zadania spontaniczne, będące szczególnym sprawdzianem zdolności intelektualnych dzieci oraz ich umiejętności współpracy w grupie.

Każdego roku zwycięskie zespoły uzyskują prawo reprezentowania swojego kraju na Światowych Finałach w USA, gdzie patronem zadań technicznych jest Agencja Kosmiczna NASA.

Ścieżka Dambowego Rozwoju


1. Warsztaty twórczości →2. Grupa Liderów z charakterem technicznym lub dramowo – humanistycznym → 3. grupa treningowa Odysei Umysłu → 4.grupa konkursowa Odysei Umysłu

Skrócona sciezka dla młodzieży od 14 r.z.

Warsztaty tworczosci → grupa konkursowa Odysei Umysłu

Opieka psychologiczna nad uczniami realizującymi indywidualny program lub tok nauki

  1. Badania diagnostyczne * Indywidualne konsultacje dla rodziców, uczniów i nauczycieli
  2. Blok zajęć psychoedukacyjnych wspierających rozwój dziecka zdolnego:

– trening szybkiego uczenia się
– komunikacja, autoprezentacja
– trening kreatywności
– warsztaty skutecznego radzenia sobie ze stresem

Diagnoza możliwości intelektualnych i twórczych z ukierunkowaniem rozwoju dziecka