Celem szkolenia jest rozwój kompetencji pedagogicznych poprzez uruchomienie w asnych pokładów kreatywności i odkrycie w sobie „Twórczego Nauczyciela”.


Udział w szkoleniu pozwoli Państwu na:
 • prze amanie schematów w nauczaniu, dzięki poznaniu nowych technik twórczego rozwiązywania problemów,
 • zapobieganie rutynie i wypaleniu zawodowemu,
 • odczuwanie radości z uczenia innych,
 • pielęgnowanie indywidualności i motywowanie uczniów do dzia ania.
Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń o charakterze warsztatowym. Uczestnicy pracują w grupach 2-7 osobowych lub indywidualnie w zależności od rodzaju zadania.


Program szkolenia :
 1. Techniki wprowadzające i podnoszące energię grupy.
 2. Cele indywidualne a cele grupowe, budowanie zgranego zespołu.
 3. Poznanie swoich mocnych stron.
 4. Zastosowanie pozytywnych wzmocnień, pielęgnowanie indywidualności.
 5. Myślenie dywergencyjne – ćwiczenia rozwijające zdolności twórcze.
 6. Drama jako aktywizująca metoda nauczania.
 7. Myślenia prawopó kulowe – mnemotechniki ułatwiające zapamiętywanie.
 8. 10 przykazań Twórczego Nauczyciela.
 9. Przygotowanie oryginalnych scenariuszy lekcji w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas szkolenia.

 

Czas trwania : 5 godzin dydaktycznych
Ilość uczestników : 14 – 20 osoby
Cena warsztatu: do ustalenia

Osoby prowadzące :
Dorota Hazuka- Furgalska – psycholog, Edukator Oświaty, trener Odysei Umys u z międzynarodowymi sukcesami, nauczyciel dramy, dyrektor Ośrodka Twórczej Psychoedukacji DAMB, 15 lat doświadczeń w pracy z dziećmi i młodzieżą zdolną, szkolenia dla kadry pedagogicznej i menedżerskiej.

Monika Stępka – psycholog, trener Odysei Umys u z międzynarodowymi sukcesami, w aściciel Pracowni Osobistej zajmującej się prowadzeniem szkoleń i warsztatów rozwoju osobistego. Od 2002 r. pracuje z grupami w obszarach od treningów twórczości, poprzez pracę z cia em i oddechem, po umiejętności interpersonalne i szkolenia biznesowe.

Termin warsztatów: do uzgodnienia