Celem szkolenia jest nabycie przez nauczycieli umiejętności rozpoznawania dzieci zdolnych na terenie szkoły, wskazanie metod pracy wspierających ich rozwój oraz przekazanie doświadczeń związanych z wprowadzeniem indywidualnego programu czy toku nauczania w szkole.
Podczas szkolenia
zapoznamy Państwa z elementami wiedzy dotyczącej: procesów grupowych, rozpoznawania dzieci zdolnych i ich potrzeb oraz diagnozowania zdolności twórczych. Dostarczymy również przyk adów konkretnych ćwiczeń do wykorzystania w pracy z dziećmi i m odzieżą oraz zainspirujemy do tworzenia własnych, oryginalnych scenariuszy zajęć i indywidualnych programów nauczania. Zapewnimy Państwu przyjazną atmosferę sprzyjającą twórczym pomys om.
Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń o charakterze warsztatowym.


Program szkolenia :
  1. Techniki integracyjne tworzące dobrą atmosferę w grupie.
  2. Funkcjonowanie uczniów w rolach.
  3. Ćwiczenia, s użące poznaniu czym uzdolnione dzieci różnią się od innych oraz uwrażliwiające na potrzeby ucznia zdolnego.
  4. Diagnoza zdolności twórczych dla potrzeb nauczyciela.
  5. Indywidualny program i tok nauki – przepisy i organizacja.
  6. Podstawowe techniki twórczego myślenia.
  7. Ćwiczenia podnoszące energię grupy oraz zabawy na koncentrację uwagi.
  8. Praca w zespołach ds. zdolnych – stworzenie zarysu programów oraz zasad i organizacji pracy z uczniem wybitnie zdolnym.
Czas trwania : 5 godzin dydaktycznych
Ilość uczestników : 14 – 20 osoby
Cena warsztatu: do uzgodnienia

Osoby prowadzące :

Dorota Hazuka- Furgalska – psycholog, Edukator Oświaty, trener Odysei Umys u z międzynarodowymi sukcesami, nauczyciel dramy, dyrektor Ośrodka Twórczej Psychoedukacji DAMB, 15 lat doświadczeń w pracy z dziećmi i młodzieżą zdolną, szkolenia dla kadry pedagogicznej i menedżerskiej.

Monika Stępka – psycholog, trener Odysei Umys u z międzynarodowymi sukcesami, w aściciel Pracowni Osobistej zajmującej się prowadzeniem szkoleń i warsztatów rozwoju osobistego. Od 2002 r. pracuje z grupami w obszarach od treningów twórczości, poprzez pracę z cia em i oddechem, po umiejętności interpersonalne i szkolenia biznesowe.

Termin warsztatów: do uzgodnienia