Rady szkoleniowe ”Uczeń zdolny” – nieodpłatnie w ramach współpracy ze szkołą.

Prezentacja multimedialna dotycząca twórczej pracy z dziećmi i młodzieżą,realizacja indywidualnego programu lub toku nauki w szkole.

Warsztaty dla uczniów „Myślę Twórczo” – nieodpłatnie w ramach współpracy ze szkołą.

Rozwijanie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów (poznanie technik twórczego myślenia oraz przełamywanie schematów myślowych) stanowi podstawowy cel warsztatów. Udział w zajęciach daje możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej w szkole wiedzy i odkrycia talentów, uaktywnia poznawczo, nastawia na współpracę w grupie oraz motywuje do twórczego działania.

Warsztat obejmuje 1 spotkanie – 2 godziny lekcyjne. Prowadzony jest w grupach 14 osobowych dla dzieci przejawiających różne zainteresowania i zdolności. W klasach 1-6 SP i 1-2 GIM.

Piknik rodzinny – Dni otwarte szkoły – Dzień integracyjny

Gry i zabawy twórcze sprzyjające poznaniu się oraz nawiązaniu pozytywnych relacji. Nasi trenerzy wprowadzą uczestników w niepowtarzalną atmosferę.