Jest konkursem kreatywności, rozwija zdolności twórcze i oryginalność myślenia, pozwala wprowadzać w życie innowacyjne pomysły. Trening czyni mistrza – im większej ilości problemów stawimy czoła, tym łatwiej nam generować twórcze i oryginalne pomysły.