Nagroda jest przyznawana bardzo rzadko jako najbardziej prestiżowa nagrodą na konkursie Odysei Umysłu. Na szczeblu ogólnopolskim uzyskanie tej nagrody umożliwia drużynie reprezentowanie Polski na Finałach Światowych w danym roku.

Dlaczego Ranatra Fusca?

Pewnego razu Dr. Samuel Micklus w pewnej amerykańskiej szkole postanowił zrewolucjonizować swoje sztampowe lekcje fizyki. Pewnego dnia przyszedł do klasy z wielkim workiem różnych dziwnych technicznych przedmiotów i zadał swoim uczniom by stworzyli pojazd który ma unosić się na wodzie. Jeden z uczniów wpadł na genialny pomysł i stworzył wielkiego al’a pająka wodnego, który spacerował po wodzie. Niestety za każdym razem gdy chciał podnieść jedno z odnóży robota, cały zanurzał się.  Dr. Micklus chciał docenić pomysł, kreatywność i ryzyko twórcze jakie podjął młodzieniec dlatego ustanowił nagrodę Ranatra Fusca od łacińskiej nazwy nartnika wodnego, który przypominał stworzonego robota.

2016 Iowa State University, Ames IO

I miejsce – Złoty medal i Nagroda Ranatra Fusca

Problem 1 „Nowe życie rzeczy” (eng. ”No-Cycle Recycle”)
Grupa Wiekowa II
Trenerzy: Dorota Hazuka-Furgalska, Paweł Romanowski, Rafał Stencel
Skład: Hanna Golańska, Kinga Marszałkowska, Ada Pleszewska, Marek Kudła, Przemek Kvapil, Wiktor Sawaryn, Julian Zdunek

Ta drużyna wykazała się wyjątkową kreatywnością podczas projektowania swojego wehikułu. Stając naprzeciw dwóch par olbrzymich, bliźniaczych, koncentrycznych kół bez żadnej karoserii, jury musiało dwukrotnie przyjrzeć się konstrukcji, by rozgryźć jak ten niewiarygodnie unikatowy pojazd się porusza. Zawieszeni wewnątrz każdego z kół dwaj kierowcy działali precyzyjnie zsynchronizowani, poruszając koła wewnętrzne za pomocą silników elektrycznych w jednym kierunku w taki sposób, że obręcze zewnętrzne obracały się w kierunku przeciwnym, w cudowny sposób poruszając pojazd wprzód i wstecz. Ponadto, drużyna stworzyła wyrafinowaną, hydrauliczną rękę, w której każdy palec posiada połączenia stawowe, a sama ręka wykorzystuje system odprowadzania powietrza, aby zapewnić jak najmocniejszy uścisk. Prawdziwie niespotykane i ryzykowne rozwiązanie techniczne służące do przemieszczania się, a zadanie zostało wykonane w duchu pierwszego pojazdu Ranatra Fusca.
Osrodek Psychoedukacji Damb
Gdansk, Poland
Problem 1 No-Cycle Recycle Division II
Nomination:
This team showed exceptional creativity in vehicle design. Faced with two large pairs of twin concentric wheels and no vehicle body the judges had to look twice to work out just how this incredibly unique vehicle would move. Suspended within each enormous wheel the two drivers worked in precise synchrony moving the inner wheels in one direction with electric motors so that the outer wheels would rotate in the opposite direction, moving the whole vehicle miraculously forward and back. In addition, the team created a sophisticated hydraulically operated hand, with individually articulated digits, using an air venting system to ensure maximum force of grasp. A truly unique and risky solution to travel and task completion in the spirit of the original Ranatra Fusca vehicle.

2011 University of Maryland, College Park, Washington DC

Nagroda Ranatra Fusca

Problem 1 „Chwila dla Myszomobila” (eng. ”ExtremeMousemobiles”)
Grupa Wiekowa II
Trenerzy: Dorota Hazuka-Furgalska, Szymon Grocholski, Paweł Romanowski
Skład: Magda Wasiukiewicz, Rafał Stencel, Tomaszs Skoczylas, Ignacy Urbańczyk, Michał Zydek, Maksymilian Kozłowski, Piotr Polakiewicz

Drużyna z Ośrodka DAMB z Gdańska stworzyła rozwiązanie opierające się na sekwencyjności, czyli ponownym ładowaniu pułapek na myszy. Pojazd to rodzaj drezyny poruszającej się na kołach, napędzanej trzema pułapkami. Rozwiązanie zawierało w sobie elementy mechaniki i elektroniki, a sekwencja ruchów została zapisana w stworzonym przez drużynę programie komputerowym sterującym 4 przełącznikami krańcowymi, które kontrolowały ruch pojazdu oraz silnikiem od wiertarki, który naciągał pułapki na myszy.
Osrodek Psychoedukacji Damb
Gdansk, Poland
Problem 1 Extreme Mousemobiles Division II
Nomination:
Osrodek Psychoedukacji Damb for demonstrating exceptional creativity and risk-taking in the design of its mousemobile. The team created a sophisticated method to recharge mousetrap energy while in motion.

2008 University of Maryland, College Park, Washington DC

II miejsce – Srebrny medal i Nagroda Ranatra Fusca

Problem 2 „Było nie było Dinozaury” (eng. ”DinoStories”)
Grupa Wiekowa III
Trenerzy: Dorota Hazuka-Furgalska, Wojciech Warszycki
Skład: Małgorzata Liszewska, Oskar Demczyna, Szymon Grocholski, Julian Kowalski, Krzysztof Kwapisiewicz, Łukasz Machtelewski, Maciej Żelaznowski

Uzasadnienie nagrody Ranatra Fusca za wybitną kreatywność
Drużyna wykazała się kreatywnością i podjęła ryzyko twórcze przez stworzenie urządzenia, które gra i jest integralną częścią przedstawienia. Drużyna stworzyła zaawansowany technicznie program i użyła do budowy nietypowych materiałów. W urządzeniu były wykorzystane w niespotykany sposób zasady pneumatyki, elektroniki i mechaniki by instrument mógł grać bez ingerencji człowieka.
Osrodek Psychoedukaeji Damb
Gdansk, Poland
Problem 2 DinoStories Division III
Nomination:
This team showed exceptional creativity and risk-taking by designing and constructing a device that plays music as an integral part of the performance. The team created a highly technical program and used materials creatively to build the device. It was an extraordinary combination of principles of pneumatics, programmable electronics, and mechanical engineering that played an artistic tune without human intervention.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA