pojazd-world-db-czerwiec-2007 (Custom)

1.Problem 1 „Znaczy się pojazd” (eng. „Tag’em”)

2. Nagrody:
Złoty medal na World Finals 2007 w East Lansing, Nagroda Ranatra Fusca na XVI Finale Ogólnopolskim

3. Rok 2006/2007

4. Trenerzy: Dorota Hazuka-Furgalska, Marcin Moroz

5. Skład drużyny: Emilia Sączyńska, Katarzyna Szczepaniak, Szymon Grocholski, Maciej Kammer, Julian Kowalski, Wojciech Warszycki, Jakub Wyrwicki,

5. Drużyna zaprojektuje, skonstruuje i pokieruje jednym, dwoma lub trzema małymi pojazdami z oryginalnym napędem, które mają się przemieszczać do Strefy Znakowani, gdzie będą znakowane na ocenę. Grupastworzy oznaczniki i system umieszczania ich na pojazdach na odległość. Każda z prób pokonania trasy otrzyma najwyższą ocenę, jeżeli po udanym umieszczeniu na nim jednego oznacznika, pojazd przemieści się dalej w Rejon Bazy. Drużyna wymyśli również przedstawienie, którego częścią będzie przemieszczanie się i znakowanie pojazdów.

6. Przy tworzeniu tego wehikułu postawiliśmy na oryginalność napędu, ponieważ taki był wymóg problemu. Pojazd wykonany jest ze starej szpuli do której włożyliśmy 10 przyciętych cd-romów. Każdy napęd cd jest podłączony do dwóch przełączników- jeden na prawym kole, natomiast drugi na lewym kole. Naciśnięcie przełącznika po prawej stronie powoduje wysunięcie się tacki, a po lewej schowanie się jej. Każdy włącznik wystaje poza obręcz szpuli dlatego jak postawimy pojazd na ziemi zawsze, któryś przełącznik będzie dotykał ziemi, co spowoduje zamknięcie się obwodu, wysunięcie się cd-roma i ruch pojazdu do przodu na kolejny przełącznik itd. itd.