1. Problem 1 „Chwila dla Myszomobila” (eng. „Extreme Mousemobiles”)

2. Nagrody: Nagroda Ranatra Fusca na World Finals 2011 na Maryland State University

3. Rok 2010/2011

4. Trenerzy: Dorota Hazuka-Furgalska, Szymon Grocholski, Paweł Romanowski

5. Członkowie drużyny: Magda Wasiukiewicz, Rafał Stencel, Tomaszs Skoczylas, Ignacy Urbańczyk, Michał Zydek, Maksymilian Kozłowski, Piotr Polakiewicz

6. Streszczenie Problemu:

Drużyna zaprojektuje, skonstruuje i uruchomi jeden lub więcej pojazdów, dla których jedynym źródłem energii napędowej będą pułapki na myszy. Poruszając się po wyznaczonym polu, Myszomobile spróbują pokonać sześć różnorodnych wyzwań. Dwa z nich zespół wymyśli sam, a pozostałe wybierze spośród następujących możliwości: podróż przez tunel, podróż do celu, dostawa przesyłki, zmiana kierunku podróży, podniesienie flagi, uderzenie i przepchnięcie celu. Drużyna wplecie podróże Myszomobili w fabułę autorskiego przedstawienia, w którym jeden komentator będzie relacjonować wydarzenia na żywo, a drugi ubarwiać tę relację rozmaitymi dygresjami.

Nacisk twórczy w zadaniu położony był na oryginalnośćnapędu myszomobili, oryginalność wykonywanych przez nie zadań oraz dostosowanie myszomobila do konkretnego zadania w zakresie projektu i działania technicznego.

7. Uzasadnienie Ranatry:

Drużyna z Ośrodka DAMB z Gdańska stworzyła rozwiązanie opierające się na sekwencyjności, czyli ponownym ładowaniu pułapek na myszy. Pojazd to rodzaj drezyny poruszającej się na kołach, napędzanej trzema pułapkami. Rozwiązanie zawierało w sobie elementy mechaniki i elektroniki, a sekwencja ruchów została zapisana w stworzonym przez drużynę programie komputerowym sterującym 4 przełącznikami krańcowymi, które kontrolowały ruch pojazdu oraz silnikiem od wiertarki, który naciągał pułapki na myszy.