Tekst o życiowej pasji, która kryje się w myśleniu, marzeniu i tworzeniu. „Odyseja-nasza podróż, nasz sposób na życie” to dzieło Jakuba Sucheckiego Dambowicza oraz finalisty Odysei Umysłu. Dzięki niemu uzyskał wyróżnienie w wojewódzkim konkursie dziennikarskim organizowanym z gazetą Wyborczą.  Gratulujemy i zapraszamy do lektury.

„Odyseja-nasza podróż, nasz sposób na życie”