Oferta

Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży


Warszaty kreatywnego myślenia


To przygoda intelektualna i podróż w krainę wyobraźni. Burza mózgów wydobywająca najbardziej twórcze pomysły, grupowe konstruowanie zaskakujących wynalazków, pełne dowcipu i ekspresji ćwiczenia teatralne, tworzenie niekonwencjonalnych dzieł artystycznych, ciekawe gry zespołowe i poznanie swoich mocnych stron. To tylko niektóre z zadań jakie przygotowaliśmy aby w pełni obudzić w Tobie „bakcyla twórczości”.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu 1.5 godziny
Oferta dla dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat

Zapisz dziecko: 509-99-11-09 lub kontakt@damb.org
Grupa zaawansowana


Jest kontynuacją warsztatów kreatywnego myślenia, ukierunkowaną na określony cel, jest dopasowana do potrzeb konkretnej grupy. Ma formę projektu np. tworzenie i montaż filmów, projektowanie wynalazków, akcja „Łap kreatywną energię” (dzieci przygotowują i prowadzą zajęcia twórcze dla innych: nauczycieli z kreatywnej pedagogiki, dzieci z Domów Dziecka), rozwiązanie jednego z problemów Odysei Umysłu, bez udziału w konkursie.

Zajęcia kończą się prezentacją i pokazaniem efektów rocznej pracy.
Grupa dla dzieci i młodzieży w wieku 10-17 lat kontynuujących zajęcia w Ośrodku

Zapisz dziecko: 509-99-11-09 lub kontakt@damb.org
Grupa konkursowa Odysei Umysłu


Stworzona dla młodzieży, która chce rozwiązywać oryginalny problem Odysei Umysłu, lecz nie jest jeszcze nastawiona na udział w konkursie i rywalizację z innymi grupami. Pierwszy semestr będzie służył treningowi różnego typu zadań spontanicznych (werbalnych, technicznych oraz werbalno – manualnych), a także zdolności autoprezentacji i improwizacji. w drugim semestrze zajęć grupa wybierze jeden z 2 autentycznych problemów Odysei Umysłu (techniczny lub humanistyczny) i będzie pracowała nad jego oryginalnym rozwiązaniem przez 4 miesiące. 8 minutowe przedstawienia grup treningowych będą prezentowane zgodnie z wymaganiami Odysei Umysłu na DambFeście pod koniec roku szkolnego. Wymagany co najmniej dwuletni udział w warsztatach twórczości w ośrodku lub w Grupie Liderów. w wyjątkowych sytuacjach można przystąpić do grupy po roku warsztatów .

Oferta dla nastolatków w wieku 11-19 lat

Zapisz dziecko: 509-99-11-09 lub kontakt@damb.org

~ Więcej o Odysei Umysłu ~
Grupa twórczego rozwoju dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi


Zajęcia dla dzieci, które przejawiają różnorodne uzdolnienia, mają ciekawe pomysły, bogatą wyobraźnię , interesują się wieloma rzeczami, lubią wyzwania, ale mają problemy z adaptacją w środowisku szkolnym i rówieśniczym bo:
• Są ruchliwe, gadatliwe, trudno im się skoncentrować
• Często mają spięcia z rówieśnikami
• Z trudnością znoszą niepowodzenia
• Działają bez zastanowienia i mają kłopot z kontrolowaniem własnych emocji
Poprzez kreatywne działanie, w miłej, życzliwej i twórczej atmosferze nauczymy dzieci jak konstruktywnie wykorzystywać dużą energię i mieć poczucie sukcesu z własnej aktywności, dostrzegać swoje zasoby, rozwiązywać problemy i skutecznie porozumiewać się z innymi.

Zajęcia odbywają się w dostosowanych wiekowo grupach, pod opieką psychologa i pedagoga raz w tygodniu.
Wiek 8- 12 lat.
Zapisz dziecko: 509-99-11-09 lub kontakt@damb.org

Diagnoza Zdolności


Diagnoza możliwości intelektualnych i twórczych oraz odkrywanie zdolności i zasobów pozwala na określenie ścieżki indywidualnego rozwoju dziecka.
Rodzic otrzyma informacje na temat strategii, które pozwolą mu skutecznie rozwijać umiejętności, poszerzać zasób wiedzy i zainteresowań dziecka oraz pokażą mu możliwości pokierowania rozwojem w całym systemie edukacji.
Odkrywając potencjał, zdolności i zasoby swego dziecka możesz zainwestować w jego przyszłość

Profesjonalna diagnoza przeprowadzana przez doświadczonego psychologa skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 6 — 18 lat

Zapisz dziecko: 509-99-11-09 lub kontakt@damb.org

EEG Biofeedback


EEG-Biofeedback – czyli biologiczne sprzężenie zwrotne to innowacyjna metoda mająca na celu poprawę efektywności mózgu i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organizmie, zwykle niedostępnymi dla naszej świadomości. Metoda stworzona została przez naukowców na potrzeby ośrodka lotów kosmicznych NASA. Początkowo wykorzystywano ją do szkolenia astronautów, którzy w dużym stresie musieli wykonywać trudne i złożone czynności. Obecnie stosowana jest również przez ośrodki szkolenia pilotów oraz sportowców, polityków i ludzi biznesu na całym świecie. Treningi polegają na przekazywaniu pacjentowi przez terapeutę sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu może on nauczyć się świadomie modyfikować funkcje (np. fale mózgowe, napięcie mięśni), które normalnie nie są kontrolowane świadomie.

Biofeedback to nauka o korzystaniu z zasobów własnego mózgu. Celem treningów jest wytworzenie odpowiednich wzorców reagowania, np. nadzwyczajnej koncentracji uwagi przy dużej relaksacji.

Ofertę kierujemy do dzieci od 11 do 17 r.ż. oraz dorosłych
Szczegóły pod nr tel. 509-99-11-09

Oferty dla nauczycieli


Szanowni Państwo,
Proponujemy Państwu trzy szkolenia, które zwiększą zarówno kompetencje, jak i poziom zadowolenia z wykonywanej pracy przez kadrę pedagogiczną w Państwa placówce. Naszą mocną stroną jest wysoko wykwalifikowana kadra psychologów i pedagogów oraz 15 lat doświadczenia w prowadzeniu warsztatów i szkoleń. W najbliższym czasie zapraszamy na następujące szkolenia:

1. Lekko, twórczo i z fantazją – jak uczyć sprawiając radość sobie i dzieciom.

2. Konflikt w grupie – jak sobie radzić w sytuacjach trudnych.

3. Jak pracować z uczniem zdolnym.

Bogate doświadczenie umożliwia nam również tworzenie szkoleń „szytych na miarę”. Chętnie przygotujemy z niezwyk ą starannością szkolenia, które odpowiadają Państwa aktualnym zapotrzebowaniom.

Pragniemy dodać, iż uczestnicy naszych szkoleń otrzymają zaświadczenie o odbytej formie kształcenia od Edukatora Oświaty.

Informacje i zapisy: Andrzej Nowak, e-mail: kontakt@damb.org

Oferty dla szkół


Rady szkoleniowe
”Uczeń zdolny”
– nieodpłatnie w ramach współpracy ze szkołą.
Prezentacja multimedialna dotycząca twórczej pracy z dziećmi i młodzieżą,realizacja indywidualnego programu lub toku nauki w szkole.

Warsztaty dla uczniów
„Myślę Twórczo”
– nieodpłatnie w ramach współpracy ze szkołą.

Rozwijanie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów (poznanie technik twórczego myślenia oraz przełamywanie schematów myślowych) stanowi podstawowy cel warsztatów. Udział w zajęciach daje możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej w szkole wiedzy i odkrycia talentów, uaktywnia poznawczo, nastawia na współpracę w grupie oraz motywuje do twórczego działania.

Warsztat obejmuje 1 spotkanie – 2 godziny lekcyjne. Prowadzony jest w grupach 14 osobowych dla dzieci przejawiających różne zainteresowania i zdolności. w klasach 1-6 SP i 1-2 GIM.

Piknik rodzinny – Dni otwarte szkoły – Dzień integracyjny

Gry i zabawy twórcze sprzyjające poznaniu się oraz nawiązaniu pozytywnych relacji. Nasi trenerzy wprowadzą uczestników w niepowtarzalną atmosferę.

Adres:


Al. Grunwaldzka 112a/2
80-244 GDAŃSK

Telefon:


509 991 109
501 54 81 81

E-mail:


kontakt@damb.org

Nasi tegoroczni sponsorzy Światowych Finałów Odysei Umysłu:


Copyright © 2018 O.T.P. DAMB
by Krzysztof "Kryswini" Winkiewicz