Odyseja Umysłu
Odyseja Umysłu
Odyseja Umysłu powstała w latach 70-tych w USA jako ogólnoświatowy konkurs o randze olimpiady, który wymaga od młodych ludzi kreatywnego myślenia, umiejętności współpracy w grupie, aktywnego poszukiwania wiedzy oraz twórczego rozwiązywania problemów, czyli wychodzenia poza utarte schematy.

7-osobowa drużyna przygotowuje się do wybranego przez siebie zadania długoterminowego w ciągu kilku miesięcy, a rozwiązanie problemu przedstawia na konkursie w formie maksymalnie ośmiominutowej inscenizacji. Dzieci i młodzież samodzielnie piszą scenariusze, przygotowują kostiumy, scenografię, komponują muzykę, czy też projektują i wykonują nowatorskie urządzenia techniczne.

Zespół trenuje również tzw. zadania spontaniczne, będące szczególnym sprawdzianem zdolności intelektualnych dzieci oraz ich umiejętności współpracy w grupie. Każdego roku zwycięskie zespoły uzyskują prawo reprezentowania swojego kraju na Światowych Finałach w USA, gdzie patronem zadań technicznych jest Agencja Kosmiczna NASA.


Odyseja krok po kroku czyli: „O co w tym wszystkim chodzi?"Problemy

Głównym zadaniem grupy jest rozwiązanie jednego z 5 tzw. "Problemów Długoterminowych", o których dowiedzieć się można na polskiej stronie Odysei Umysłu: O Problemach Długoterminowych

Drugą częścią konkursu jest zmierzenie się z Zadaniem Spontanicznym, tzw. "Spontanem",które sprawdza twórczość oraz umiejętność współpracy i działania pod presją czasu - drużyna nie zna treści zadania przed wejściem do sali i w ciągu kilku minut musi stawić mu czoła. Tak jak w problemach długoterminowych wyszczególniamy typy spontanów: manualny, słowno-manualny i słowny. Treść zadania jest tajna, nawet trenerzy drużyn jej nie znają!

Więcej informacji: O Problemach Spontanicznych

Ponadto, drużyna oceniana jest również za Styl. Ma to za zadanie uwypuklić wszystkie mocne strony rozwiązania problemu, które nie zostały ujęte w jego schemacie punktacji. Styl daje możliwość docenienia talentów członków drużyny i ciekawych rozwiązań, z których są oni szczególnie dumni.

Grupy wiekowe (divisions)

Każda grupa startuje w wybranym problemie i odpowiedniej grupie wiekowej. W Odysei Umysłu takich grup wyszczególniono 4:

I grupa wiekowa - szkoła podstawowa do klasy 5
II grupa wiekowa - 6-8 klasy szkoły podstawowej
III grupa wiekowa - liceum
IV grupa wiekowa - studenci

W skład jednej drużyny wchodzić mogą osoby z różnych grup wiekowych, wtedy jednak o właściwej kategorii decyduje wiek najstarszego jej członka!

Konkurs

Uczestnicy prezentują efekty swojej pracy najpierw na Eliminacjach Regionalnych, które wyłaniają drużyny na Finały Ogólnopolskie (odbywające się w Gdyni). Wicemistrzowie mogą uczestniczyć w Eurofestivalu - konkursie odbywającym się co roku w innym europejskim mieście, natomiast Mistrzowie Polski mają prawo reprezentowania Polski na Finałach Światowych Odysei Umysłu w Stanach Zjednoczonych!

Oprócz nagród wynikających z punktacji, przyznawane są również nagrody specjalne:

Nagroda Omera - przyznawana jest za sportowe zachowanie, pomoc innej drużynie pomimo konfliktu interesów, grę fair-play oraz za działanie, w którym można dostrzec prawdziwego „Ducha Odysei Umysłu”.

Nagroda Ranatra Fusca - najrzadsza i najbardziej prestiżowa nagroda za wybitną kreatywność, podjęcie ryzyka twórczego oraz za tzw. "efekt wow!”. Laureaci tej nagrody mają prawo przejścia do następnego etapu konkursu niezależnie od zdobytej ilości punktów.

Dowiedz się więcej o naszych sukcesach!

Chcesz wiedzieć, jak wygląda konkurs oczami uczestnika? Zobacz relację uczestnika z Finałów Światowych w USA!

Zachęcamy również do odwiedzenia polskiej oraz amerykańskiej strony Odysei:

Polska strona Odysei Umysłu
Amerykańska strona Odysei Umysłu

Adres:


ul. Wojska Polskiego 18/2A
80-277 GDAŃSK

Telefon:


509 99 11 09
501 54 81 81

E-mail:


kontakt@damb.org

Nasi sponsorzy Światowych Finałów Odysei Umysłu:


Copyright © 2018 O.T.P. DAMB
by Krzysztof Winkiewicz